close

Decyzja - unieważnienie


Wykreślenie z fałszywego Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach


 

 

 

i nie rozumiemy do kogo je adresujecie czy do OSOBA/OSOBA-FIZYCZNA/fikcja-prawna o której w Waszych nielegalnych pustych od poczęcia przepisach i kodeksach, jako puste i abuzywne praktyki ab initio, czy też do Istoty-Żywej, Żywego-Człowieka, Żywego-Mężczyzny?

Żywą-Istotę, Żywego-Człowieka, Żywego-Mężczyznę, do OSOBY/OSOBY-FIZYCZNEJ i próbą wymuszenia na nas służby lub podległości pod Wasze fałszywe opinie zwane prawem [konstytucja, ustawy, kodeksy, rozporządzenia i inne opinie] w celu świadczenia w charakterze podżegany aktor dla „OSOBY”(?) wskazujemy Tobie/Wam, że nie znany nam jest adresat Twojej/Waszej przesyłki o w/w znakach szczególnych dla którego My, Żywa-Istota, Żywy-Człowiek, Żywy-Mężczyzna, mielibyśmy non profit animować dla Waszej korzyści na naszą krzywdę.

Czy Korporacja/franczyzobiorca w statusie holdingu: POLAND REPUBLIC OF/III-RP dysponuje dokumentem potwierdzającym moje obywatelstwo w ramach korporacji Rzeczpospolita Polska POLAND- REPUBLIC-OF?

Informujemy Ciebie/Was, iż pytanie nasze li tylko związane jest z niepodległym utrzymaniem naszego wszelkiego dobrostanu w ramach Autonomii  alodialnie i legalnie funkcjonującej w odrębności prawnej, jednak na terytorium wspólnym z Rzeczpospolitą w związku z ciągłym i przeciągłym atakiem na nasz dobrostan Waszego kapitału ludzkiego zakwaterowanego na drabinie administracyjnej w ramach konfraterni i Waszej korporacji/firmy/franczyzobiorcy-itd.(...): POLAND-REPUBLIC-OF/III-RZECZYPOSPOLITA-POLSKA, za skutki którego, będziemy wnosić do Was o wniesienie nam stosownego zadośćuczynienia według naszych norm prawnych w suwerennym postanowieniu.

Nie podżegajcie i nie delegujcie nas do jakichkolwiek czynności na naszą szkodę w ramach Waszych

opinii, bowiem Wasze „przepisy” nadto nielegalnie stanowione, nas obowiązywać nie mogą, bowiem...

My..., Jam jest Określony: Żywa-Istota, Żywy-Człowiek, Żywy-Mężczyzna funkcjonujący w Prawie Naturalnym pośród ludzi i ludzi zwiedzionych pod podstępem i niedorozumieniem i służących non profit na rzecz osób/osób-fizycznych/fikcji-prawnej w okulcie i...

DOBITNIE TOBIE/WAM PRZYPOMINAMY O NASZYCH CZYNNYCH USTANOWIENIACH:

NIE WYRAŻAM ZGODY, NIE WYRAŻAM ZGODY, NIE WYRAŻAM ZGODY na łamanie moich alodialnych niezbywalnych wszelkich praw Żywej Istoty, Żywego Człowieka, Żywego Mężczyzny, poprzez deprawację, uzurpację, łamanie praw autorskich oraz cesji do patentów, jak również nieuprawnione bez pisemnej notarialnej przy udziale dwóch świadków ich jakiekolwiek i pod jakimkolwiek tytułem przetwarzanie;

NIE WYRAŻAM ZGODY, NIE WYRAŻAM ZGODY, NIE WYRAŻAM ZGODY na animowanie jako żywa istota na rzecz fikcji prawnej - (CHOCHOŁ/STRAW-MAN), to jest każdej wykreowanej przez kreatorów OSOBY/OSOBY-FIZYCZNEJ;

NIE WYRAŻAM ZGODY, NIE WYRAŻAM ZGODY, NIE WYRAŻAM ZGODY na przymuszanie mnie abym jako żywa istota animował na rzecz fikcji prawnej - to jest każdej wykreowanej OSOBY/OSOBY-FIZYCZNEJ;

NIE WYRAŻAM ZGODY, NIE WYRAŻAM ZGODY, NIE WYRAŻAM ZGODY na imputowanie mi przez kogokolwiek jakichkolwiek uznanych przeze mnie fałszywych doktryn, opinii zwanych ustawami rozporządzeniami i innymi opiniami, itp., mających wywołać skutki krzywdzące i szkody w moim żywej istoty alodialnym dobrostanie;

NIE WYRAŻAM ZGODY, NIE WYRAŻAM ZGODY, NIE WYRAŻAM ZGODY na imputowanie mi przez kogokolwiek jakichkolwiek propozycji zawarcia fałszywych kontraktów na moją szkodę i krzywdę;

NIE WYRAŻAM ZGODY, NIE WYRAŻAM ZGODY, NIE WYRAŻAM ZGODY na jakiekolwiek przetwarzanie moich wszelkich danych znajdujących się pod ochroną Copyright® WSZELKIE-PRAWA-ZASTRZEŻONE - bez mojej pisemnej notarialnej przy udziale dwóch świadków wyraźnej zgody, pod rygorem żądania stosownego zadośćuczynienia za złamanie tej reguły przez kogokolwiek - BEZ UPRZEDZENIA zgodnie z UCC 1-308 (stary 1-207).4). 

NIE WYRAŻAM ZGODY, NIE WYRAŻAM ZGODY, NIE WYRAŻAM ZGODY na prokurowanie fałszywych kreacji przez kogokolwiek, mających na celu penalizowanie, kryminalizowanie a tym samym wyrządzanie jakichkolwiek krzywd i szkód mnie Żywej Istocie, Żywemu-Człowiekowi, Żywemu Mężczyźnie. Dotyczy to również Członków mojego Rodu.

NIE WYRAŻAM ZGODY, NIE WYRAŻAM ZGODY, NIE WYRAŻAM ZGODY na bezczeszczenie naszych prywatnych danych i naszych znaków – jak również ich usuwanie.

WYRAŻAM jedynie JEDNORAZOWĄ ZGODĘ na przetworzenie moich danych osobistych w celu pouczenia podległego Wam Waszego kapitału ludzkiego na szczeblach Waszej drabiny administracyjnej, żeby nie dochodziło w przyszłości do zbędnego szumu i kolizji oraz wszelkiego terroru – terroryzmu.

My już wiemy, My już odkryliśmy fałsz i podstęp, (polecamy uwadze pierwszą oficjalną polskojęzyczną monografię pt. "Jestem człowiekiem, nie osobą" autor Arjan - wyd. sierpień 2021.

Przypominamy Wam też o tym, iż występowaliśmy pisemnie na podstawie Waszego [art. 4.2 Konstytucji III-RP], w ramach dostępu do informacji publicznej, również i do Waszego Prezydenta Andrzeja DUDA poprzez KANCELARIA PREZYDENTA RP w 2017 roku, o wykazanie nam dowodów legalności wyboru Andrzeja Sebastiana DUDA na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Poprzedni wpis: Proklamacja Woli Narodu Polskiego

Kolejne wpisy: